Studijní programy a přijímací řízení

Anchor

Bakalářské studijní programy (doba studia 3 roky)

EKONOMIKA A MANAGEMENT (6208 B)

Studijní obory: 

 • Podniková ekonomika (PS, KS)
 • Ekonomika a management mezinárodního obchodu (PS)
 • Ekonomika a management služeb - specializace Cestovní ruch a Finanční služby (PS)

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (6209 B)

Studijní obory:

 • Manažerská informatika (PS)
 • Information and communication management - Univerzita Nisa - výuka v angličtině (PS)

Anchor

Magisterské (navazující) studijní programy (doba studia 2 roky)

EKONOMIKA A MANAGEMENT (6208 N)

Studijní obor:

 • Podniková ekonomika (PS, PS také v AJ, KS)

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA (6202N)

Studijní obor:

 • Regionální studia (PS)

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (6209 N)

Studijní obor:

 • Manažerská informatika (PS)


Doktorské studijní programy (doba studia 4 roky)

EKONOMIKA A MANAGEMENT (6208P)

Studijní obor:

 • Řízení a ekonomika podniku (PS, KS)

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (6209P)

Studijní obor:

 • Ekonomická informatika (PS, KS)

SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS (6209P)

Studijní obor:

 • Economics and Informatics (PS, KS, AJ)

Záložka
Vysvětlivky:
PS = prezentační forma studia
KS = kombinovaná forma studia
AJ = studium také v angličtině

2. kolo

Přijímací řízení 

Termín pro přihlášky ke studiu: 31.8.2018

Administrativní poplatek: 550,- Kč

Elektronická přihláška zde.

Přijímací zkoušky se budou konat dne 6.9.2018.


Vzory přijímacích testů

Bakalářské studium

Test obecných studijních předpokladů u přijímací zkoušky bude obsahovat stejné typy úloh jako ve vzorové ukázce. Může se však lišit v počtu otázek a v časové dotaci určené k řešení testu.


Ostatní dokumenty


Zpracovávám...